A l’atenció de

NOM:

NIF:

DIRECCIÓ:

POBLACIÓ:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:

Dades del bé a desistir

Número de contracte/comanda/factura:

Data contracte/comanda/factura:

Descripció del producte:

Dades del consumidor

Nom:

Domicili:

Població:

Telèfon:

Correu electrònic:

Dret de desistiment:

Podrà exercir el dret de desistiment dins el període de 14 dies que estableix la llei a partir de l’endemà de la data d’un contracte de serveis. De conformitat amb l’article 71 de la Llei 3/2014, de 28 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, li comunico que desisteixo del contracte de venda del bé/prestació descrit anteriorment dins el termini establert, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

 

Data de la sol·licitud

 

Signatura del consumidor